Tots som igual de diferents (TEA)

Tots som igual de diferents(TEA)

Campanya a favor de TEA

Què és el TEA? En el Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns
mentals (DSM) de 1994, es definia l’autisme com “trastorns
generalitzats del desenvolupament “, i en l’edició posterior (2013), aquesta
definició es substituïa pel terme “trastorns de l’espectre autista”.
Aquestes alteracions apareixen en la infància i engloba diagnòstics
relacionats amb dèficit en la comunicació, dificultats per integrar-se
socialment, una exagerada dependència a les rutines i hàbits quotidians,
i una alta intolerància a qualsevol canvi o a la frustració. Els TEA són
encara una discapacitat relativament desconeguda. A això s’uneix que no
existeixen proves mèdiques específiques per al seu diagnòstic, sinó que aquest es
basa en l’observació i valoració de la conducta del nen. A més, les
persones amb TEA no presenten cap tret físic que els distingeixi. aquesta
“Naturalesa invisible” dificulta la comprensió dels esforços amb els quals
les persones amb TEA afronten els reptes de l’entorn.
Gràcies als nombrosos avenços de la ciència en l’estudi d’aquests
trastorns, als nous recursos tècnics i, sobretot, a la valuosa
contribució dels testimonis que les persones amb autisme ens aporten
sobre la seva pròpia experiència, el coneixement del “autisme” és en la
actualitat molt més ampli. El TEA no és una malaltia, sinó un
trastorn que dura tota la vida i cada dia coneixem amb més exactitud.
Comencem a conèixer alguns factors genètics rellevants i hem
après que no hi ha incapacitat o absència de relació sinó “dificultats”
per comunicar-se. I el més important, gràcies als seus testimonis, podem
començar a comprendre “com pensen” les persones amb TEA.
L’autisme és una condició que afecta com una persona veu el món,
processa la informació i actua recíprocament amb altres persones.
A les persones amb trastorns de l’espectre autista els resulta difícil
desenvolupar relacions socials, comunicar-se i pensar en abstracte. Encara
un grup de persones amb TEA té dificultats d’aprenentatge, altres tenen
capacitats intel·lectuals iguals o superiors a la mitjana. Es defineix com
una profunda alteració de diferents funcions del sistema nerviós
central, que configuren aquest trastorn com una discapacitat diferent amb
entitat pròpia i generant unes necessitats de tractament específic i
especialitzat. Diferents investigacions sostenen el seu origen biològic.

imagen 2 proyectos

Contingut dels llibres

Els dos llibres de la Campanya a favor de TEA tindran com a element
comú l’eslògan de la campanya: “Tots som igual de diferents”, però
cada llibre tindrà el seu contingut, el seu circuit de distribució i els seus beneficiaris.

50 fotos de Press

Cinquanta fotoperiodistes de reconegut prestigi, cediran
una fotografia del seu treball professional i cada imatge anirà
acompanyada d’un text periodisme. L’àmbit de distribució del llibre serà Catalunya i la recaptació íntegra anirà destinada al Departament de Neurociències Pediàtriques
l’Institut d’Investigació Sanitària de l’Hospital Sant Joan de Dèu, per ajudar en la investigació del TEA, i estarà canalitzada a través de l’Obra Social de Sant Joan de Déu.

50 fotos de Gray

Aquest segon llibre el compondran 50 imatges en B / N, de
50 persones carismàtiques de Parets del Vallès, i igual que
l’altre llibre, les fotografies aniran acompanyades d’un text
introductori que contextualitzarà la imatge. La distribució d’aquest llibre serà a Parets del Vallès i la recaptació íntegra anirà destinada a finançar uns cursos impartits per un equip de psicòlegs destinats al professorat i monitors de la localitat, per obtenir coneixements sobre el TEA i dotar-se de les eines necessàries per desenvolupar la interacció amb el alumne/a. Els cursos té certificació pròpia i els seus objectius són:
– Conèixer i comprendre les característiques TEA.
– Aprenentatge de tècniques d’intervenció eficaços.
– Observació de grups d’habilitats socials.